top of page
קטגוריות
כתבות נוספות

אירוע מוחי- אבחנה וטיפול

שלושה סימנים פשוטים - ועוד אחד חדש - שיכולים להציל חיים! אירוע מוחי קורה כהרף עין ואת רובנו הוא מפחיד – מחוסר ידיעה. זיהוי מיידי, תיאור הסימנים למד"א, ופינוי מהיר לבי"ח - לא "רק" שיצילו את החולה, ברוב המקרים - טיפול רפואי הולםבטווח של 3 שעות מאפשר לצאת מזה ללא פגע! מה לעשות כשזה קורה לידך? פשוט, באמת פשוט; 1) זכור את המילה "דחילק"... 2) בקש מהנפגע (דחילק!) לעשות 4 דברים קטנים: - דבר אלי ............ בקש לשמוע משפט פשוט כמו "איזה יום יפה" - חיוך קטן? ......... בקש חיוך וראה אם זה מצליח - ידיים למעלה ..... בקש להרים את שתי הידיים ביחד - לשון החוצה ....... וראה שהלשון לא צונחת ("נשברת") הצידה ואם אפילו אחד מהנ"ל איננו עובד כהלכה - - קרא למד"א! ...... חייג 101, תאר את הסימנים ותן מיקום מדוייק! לאחרונה הוכנסו לשימוש שיטות חדישות ויעילות לפתיחת עורקים שנחסמו בעת אירוע מוחי חריף: הזרקת חומר ממיס קרישים לווריד היקפי או לעורק המוביל למוח, וצנתור לצורך שליפת הקריש ממקום הסתימה. לשם הצלחת טיפולים אלה יש לבצעם מוקדם ומהר ככל האפשר, ולא יאוחר משש שעות מעת התחלת האירוע המוחי.

לאחר האירוע מתמקד הטיפול במניעה של האירוע הבא. אם התגלתה אצלך היצרות של עורקי הצוואר, יומלץ לך על שימוש בנוגדי קרישה כמו אספירין. גם הורדת לחץ דם נמצאה כמפחיתת סיכון ללקות באירוע מסוג זה, ולכן אם לחץ הדם שלך אינו מאוזן יומלץ לך על נטילת תרופות שיביאו להפחתת הערכים עד לערכי היעד.

שימוש בתרופות להפחתת שומנים בדם (סטטינים) נמצא כיעיל מאוד במניעת הסיכון לאירועים מוחיים. כך גם טיפול לאיזון סוכרת באמצעות תרופות מתאימות הוכח כמסייע בהפחתת הסיכון לאירוע מוחי טיפול פולשני בכלי דם במוח בעקבות ההצלחה של הטיפולים הפולשניים בעורקי הלב ובכלי הדם ההיקפיים, התמסדו בשנים האחרונות שיטות לניתוח ולצנתור טיפולי במחלה טרשתית (חסימתית) של כלי הדם המזינים את המוח. ניתן לקלף את הרובד הטרשתי בניתוח פתוח של עורק התרדמה (קרוטיד), להרחיב עורקים מוצרים באמצעות בלון עם תומכן (סטנט) ובלעדיו, ולשלוף קרישים באמצעות התקן מיוחד המחובר לצנתר. כמו כן ניתן לסתום מפרצות מדממות באמצעות החדרת סלילים דרך הצנתר.

bottom of page