top of page

הולטר לחץ דם

הולטר לחץ דם הינו רישום רציף של ערכי לחץ הדם במשך 24 שעות. בבדיקה משתמשים במד  לחץ דם דיגיטלי קטן המתחבר לחגורה, ולשרוול   מתנפח סביב הזרוע. מדידת לחץ הדם במרווחי זמן קבועים במשך 24 שעות, מאפשרת לבדוק את לחצי הדם לאורך כל היום. ישנן מספר סיבות לביצוע הבדיקה.

 

יתרונות הבדיקה

  • אבחון מדויק יותר של לחץ הדם והערכת טיפול - לעיתים אבחנת לחץ הדם אינה חד משמעית ממדידות עצמיות או מדידות במרפאה, כמו כן הבדיקה מאפשרת לבדוק את יעילות הטיפול התרופתי.

  • אבחון תסמונת החלוק הלבן - לעיתים קריאות לחץ דם גבוהות במרפאה  מאשר במדידה עצמית.

  • אבחון יתר לחץ דם ממוסך - זהו מצב  הפוך מתסמונת  החלוק הלבן, במרפאה נמדדים ערכים תקינים אך בבדיקות עצמיות נמדדו ערכי לחץ דם גבוהים.

הוראות למהלך הבדיקה

  • במהלך הבדיקה מתבצעות מדידות לחץ דם, בדומה למדידות של מכשירים דיגיטליים רגילים, במשך היום הבדיקה מתבצעת כל 20 דקות ובמשך הלילה כל 30 דקות.

  • כדי לאפשר מדידה תקינה עליך לוודא כי צינור הניפוח אינו מסובב או מכופף, בנוסף כאשר מתחילה מדידה רצוי לשבת באם ניתן ולשמור על הזרוע ללא תנועה.

  • מטופלים מסוימים חשים אי נוחות בזמן הבדיקה, באם זו הרגשתך יש לדווח לטכנאי או לרופא על הרגשתך. 

bottom of page