top of page
קטגוריות
כתבות נוספות

חיסון נגד שפעת

בעונת החורף ניכרת עלייה חדה במספר אירועי הלב, ובשנים האחרונות כבר ידוע כי המשפיעה העיקרית על המגמה הזו היא דלקת בדרכי הנשימה, המתרחשת לרוב בעונה זו. נמצא כי הן שפעת והן דלקת ריאות, שמטבען כרוכות בחום גבוה ובאספקת חמצן נמוכה בדם, עלולות לפגוע באופן קשה בתפקוד הלב. חיסון נגד שפעת מפחית את מספר האשפוזים עקב מחלות לב ומוח וכן את התמותה כתוצאה מהן מחקר מקיף שנערך בקרב יותר מ-140 אלף נבדקים העלה כי בקרב המחוסנים מפני שפעת פחת שיעור האשפוזים עקב מחלות לב ואירועי מוח בכ-20 אחוז. עוד נמצא כי בתקופת המעקב ירד שיעור התמותה הכוללת בקבוצת המחוסנים בכמחצית. מכאן עולה החשיבות שבהתחסנות מפני שפעת ומפני דלקת ריאות, לצד אימוץ הרגלים בריאים ושינוי אורחות החיים, לצורך שמירה על עורקים פתוחים והארכת תוחלת החיים.

bottom of page