top of page
קטגוריות
כתבות נוספות

אוטם שריר הלב ואירוע כלילי חד

חסימה חדה של אחד מהעורקים הכליליים, בדרך כלל בעקבות קרע ברובד הטרשתי הלא-יציב שגורם להיווצרות קריש דם החוסם את העורק, עשויה להביא להפסקה מוחלטת או כמעט מוחלטת של אספקת הדם אל אזור מסוים בלב. מצב זה נקרא אוטם שריר הלב וגם התקף לב. באירוע זה נגרמת פגיעה ברקמת הלב, וכתוצאה מכך האזור הפגוע נמק ומאבד את יכולת ההתכווצות היות שרקמת השריר מוחלפת בצלקת. תהליך דומה הנגרם מחסימה חלקית או חסימה שנפתחה באופן עצמוני בעורק כלילי נקרא אירוע כלילי חד (אירוע לב), אך בו לא נגרם נזק משמעותי לשריר הלב.

אירוע לבבי כזה, שמקורו פעמים רבות בהצטברות עודפי שומנים על דופנות כלי הדם, מתבטא בכאב או בלחץ בחזה שלא פוסק במצבי מנוחה ולעתים מלווה בהזעה או בקשיי נשימה. בחלק מהמקרים מופיעים תחושת צרבת, כאב בלסת או הקרנה של הכאב על הזרוע השמאלית ועל מרכז הגב. לעתים התסמינים לובשים צורות שונות ומטעות ויכולים להתבטא למשל בכאבי בטן.


אוטם שריר הלב מהווה סכנת חיים ממשית ומיידית וסכנה לפגיעה בתפקוד התקין של הלב. לכן בכל מקרה שבו מתעורר חשד לאירוע כזה הנמשך יותר מ-10 דקות, יש לפנות את האדם הסובל מיד לחדר מיון. יש חשיבות רבה למהירות ההגעה לטיפול, משום שככל שעובר זמן כך קטן הסיכוי להפחית את הנזק לשריר הלב (כמאמר האמרה "Time is Muscle"). הטיפול החשוב במקרה של אוטם שריר הלב הוא צנתור טיפולי דחוף, המתבצע מיד לאחר האבחנה בחדר מיון.

bottom of page