top of page

ד"ר ענת ברקוביץ מומחית לקרדיולוגיה ורפואה פנימית

ניסיון קליני

משנת 2021  ועד היום רופאה בכירה ביחידת האקו ובמרפאת מסתמים בתל השומר.

השכלה

2006-2009  תואר ראשון במדעי הרפואה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

2009-2014 תואר ד"ר לרפואה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

התמחות

2014 -2021  התמחות בפנימית וקרדיולוגיה במסלול הישיר, המרכז הרפואי שיבא.

 

ניסיון אקדמי

מרצה בכירה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

 

חברות באיגודים

  • יושבת ראש יוצאת – "הקרדיולוגים של המחר" – האיגוד הקרדיולוגי הישראלי.

  • חברת האיגוד הקרדיולוגי הישראלי.

  • חברת האיגוד הקרדיולוגי האירופאי (ESC).

  • חברת האיגוד הקרדיולוגי.

  • נציגת המומחים הצעירים בקרדיולוגיה בהסתדרות הרפואית בישראל.

 

פרסים והישגים

חוקרת מצטיינת - מכון הלב 2019.

מתמחה מצטיינת – תל השומר 2019.

מתמחה מצטיינת – האיגוד הקרדיולוגי הישראלי 2021.

ד"ר ענת ברקוביץ
bottom of page